Avokokoukset
Alcoholics Anonymous
sivu päivitetty 17.05.2019
AA Auttava puhelin
AA etusivu
AA-ryhmät
AA-alue
Suomen AA
AA ilmoitukset
AA yhteydet
AA Yhdysvallat
AAbanneri
suljkokous

Suljettu kokous

AA-kokouksia on periaatteessa kahdenlaisia: suljettuja ja avoimia. Suljetut AA-kokoukset ovat niitä naisia ja miehiä varten, joiden mielestä heillä on alkoholiongelma. Niihin ei ulkopuolisilla ole lupa osallistua.

Suomessa järjestetään AA-kokouksia päivittäin, suurilla paikkakunnilla on useitakin kokouksia samana päivänä, joihin jokainen apua tarvitseva alkoholisti voi osallistua.

Tavallisesti AA-kokouksen alussa luetaan tekstiä AA-kirjallisuudesta, jonka jälkeen kokouksessa on kiertävä puheenvuoro. Kun yksi puhuu, muut kuuntelevat. Muiden puheenvuoroja ei kommentoida.

Jokainen AA-ryhmä on kuitenkin itsenäinen, joten ryhmien käytännöt voivat vaihdella. Esimerkiksi naiset voivat pitää omia AA-kokouksia. Myös monissa laitoksissa on AA-ryhmänsä. Erilaisista AA-ryhmistä ja kokouksista saa tietoa kokousluettelon lisäksi AA:n Auttavasta puhelimesta.

© 2014 Varsinais-Suomen AA-alue - Nimettömät Alkoholistit ®
AA-ryhmat
AA Kokousluettelo
AA Suljettu kokous
AA Avokokous